IT-helpdesk

Ännu en nyhet från Wickenberg hosting. Vi har nu även kompletterat upp service för vår hosting med officiell helpdesk med ett snyggt och användarvänligt gränssnitt för hantering utav ärenden. Inkommande adress för support-ärenden är support@wickenberg.nu, alternativt att ni loggar in med e-postadress och tilldelat lösenord på nedanstående adress

https://support.wickenberg.nu

Want to say something? Post a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.