Utöver alla tjänster som nu finns tillgängliga i Wickenberg Hosting, så finns nu även en tjänst för att på ett säkert sätt skicka anteckningar, kod och lösenord till utvalda personer med möjlighet till att sätta livslängd på anteckning samt huruvida anteckningen ska självförstöras när användaren klickar på länken.

https://privatebin.wickenberg.nu/

Comments (2)

    • Svara

      Hello Gord, sometimes the underlying files becomes corrupt resulting in crashing web service. I will try to fix this when I get home in about 1 week.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *